VK Jordán

Oficiální stránky veslařského oddílu
VK Jordán
www.vkjordan.cz

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ*

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu

Oddíl veslování TJ VS Tábor, z.s., IČ 00476561 (dále jen TJ VS, v.o.)

TJ VS, v.o. tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje:

    1 jméno a příjmení,
    2 datum narození,
    3 adresu místa pobytu,
    4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
    5 fotografii pro registrační průkaz ČVS, vyjímečně rodné číslo.
(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny TJ VS, v.o., plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a Českému veslařskému svazu, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod. 
TJ VS, v.o. dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost TJ VS, v.o.,  (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence TJ VS, v.o. 
TJ VS, v.o. při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je TJ VS, v.o. sdružen, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:
    • TJ VS Tábor, z.s.,  ATJSK ČR, z. s., Český veslařský svaz, MŠMT 
a to za účelem
    • vedení evidence členské základny na základě vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
    • vedení evidence členské základny TJ VS Tábor, z.s., ATJSK ČR, z. s., Českého veslařského svazu a Rejstříku sportovců

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.
TJ VS, v.o. upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v TJ VS v.o. výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.
Jestliže člen poskytne TJ VS, v.o. pro usnadnění komunikace své telefonní číslo nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v TJ/SK. 

Člen je srozuměn se svým právem:
        ◦ mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
        ◦ požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
        ◦ na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
        ◦ na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
        ◦ na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
        ◦ podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Události

Žádné nadcházející události.

Počet návštěv: 11781
Posledních 30 dnů: 189 | Posledních 7 dnů: 42 | Poslední den: 7

© 2024 VK Jordán | Všechna práva vyhrazena | smazik@electrogarden.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne